Adatok

Adatok

Felhasználó ** Belépéshez szükséges adatok
Kapcsolattartó
Login
Jelszó
Jelszó megint
Telefon
Email

Számlázási adatok** A számlázáshoz szükséges adatok
Név
Irányítószám
Település
Cím
Adószám
Cégjegyzékszám

Posta cím
Irányítószám Település
Cím

Megjegyzés

Hírlevél** Heti vagy havi rendszerességgel küldött email, melyben tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket
az aktuális akciókról, új áruk érkezéséről.
  Kérek Nem kérek
Felhasználási feltételek és adatvédelmi nyilatkozat

Általános Szerződési Feltételek

Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.bosegtrade.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) található webáruházon keresztül történik.

A webáruház szolgáltatásai regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek. A Bőség Trade Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) webáruházában történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

A Szolgáltató az Ügyfél megrendelését (ajánlatát) külön elfogadó e-mail útján fogadja el, melyben az Ügyfelet tájékoztatja egyebek mellett a szerződés létrejöttéről, illetve a várható szállítás idejéről.

Regisztráció

Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azon károkért, amelyek a jelszó illetéktelen használatával keletkeztek akár az Ügyfélnél, akár harmadik személlyel szemben, illetve nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, az Adatváltozás bejelentése menüpontban van lehetőség, amit a Saját adatok menü pontban az adatlap alján lévő „Adatváltozás bejelentéséhez kérem, kattintson ide!” linken érhető el. Az adatváltozás az aktív megrendelések adatait is érintheti. Szolgáltatót a regisztrált adatok Ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Megrendelés

A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a webáruházban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. A feltüntetett képek helyenként illusztrációk, az azoktól való esetleges eltérésért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett bruttó ár, amely az általános forgalmi adót már tartalmazza. (A termék mellett feltüntetett nettó ár az általános forgalmi adót nem tartalmazza.)  A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

A Webáruházban megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti.

Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni, mely azonban nem minősül az Ügyfél ajánlatát elfogadó e-mailnek. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

Az Ügyfél ajánlati kötöttsége - amennyiben a visszaigazolás az ajánlat megérkezésétől számított 48 órán belül hozzá megérkezik - a visszaigazolás megérkezésétől számított 48 órával meghosszabbodik, mely időbe a munkaszüneti napok ideje nem számít be.

Felelősség

A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a vevőket e-mailben tájékoztatja. A módosítások életbe lépésekor a regisztrált felhasználóknak a rendelés leadása előtt azokat kifejezetten el kell fogadniuk.

Az Ügyfél felelősséget vállal a jelszó kezeléséért, azt harmadik fél részére nem ismerteti.

Vásárlás menete

A Szolgáltató webáruház szolgáltatásai regisztráció után felhasználó névvel és jelszóval vehetők igénybe. A felhasználó név és jelszó azonosítja az Ügyfelet, amely hitelesen bizonyítja, hogy a megrendelést az Ügyfél adta le.

 1. A vásárlás első lépése a regisztráció, mely során a csillaggal megjelölt mezők kitöltése kötelező. A megadott adatok valóság tartalmáért kizárólag az Ügyfél felel. Valótlan adatok megadása miatt bekövetkezett károkért kizárólag az Ügyfél felelős, azok megtérítése az Ügyfél kötelessége. A regisztráció során megadott e-mail címre értesítő levelet küldünk, melyben a regisztráció során megadott adatait ellenőrizheti és a regisztrációját a levélben található linkre kattintva megerősítheti.
 2. A regisztráció során megadott felhasználó névvel és jelszóval webáruházunk jobb felső részén található felületen jelentkezhet be.
 3. A bejelentkezés után termékeket a termékkategóriákon vagy a keresőn keresztül tud kiválasztani. A megvásárolni kívánt termék mellett - a mennyiség beírása után - a kis kosárra kattintással helyezheti a kosárba a terméket. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett bruttó ár, amely az általános forgalmi adót már tartalmazza. (A termék mellett feltüntetett nettó ár az általános forgalmi adót nem tartalmazza.)  A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A jobb oldalon látja a kosárba helyezett termékeket, azok árait és összértékét. Itt még változtathat a rendelt termékek mennyiségén, betehet újakat, illetve a sor végén lévő X-re kattintva kiveheti azt a kosárból. A kuka megnyomásával az összes kosárban lévő terméket törölheti. Ha minden rendelni kívánt terméket a kosárba helyezett, akkor folytathatja a vásárlást a jobb oldalon lévő Kosárra kattintással.
 4. Válassza ki, hogy megrendelést ad le vagy árajánlatot kér a kosárba helyezett termékekre. Válassza ki a fizetési és a szállítási módot. További üzeneteit, kérdéseit a Megjegyzés ablakba írhatja meg nekünk.
 5. A megrendelést, vagy ajánlatkérést a lap alján lévő zöld kosár gombra kattintva tudja véglegesíteni és elküldeni. Adatbeviteli hibák javítására addig van lehetőség, amíg nem küldi el a rendelését.
 6. A megrendelés megérkezéséről automatikus visszaigazoló email-t küldünk, mely azonban nem minősül az Ügyfél ajánlatát elfogadó email-nek. Kérjük ellenőrizze megrendelése adatait és ha hibát észlel jelezze felénk.
 7. Feldolgozás után a Szolgáltató az Ügyfél megrendelését (ajánlatát) külön elfogadó e-mail útján fogadja el, melyben tájékoztatja Ügyfelet egyebek mellett a szerződés létrejöttéről, illetve a várható szállítás idejéről.

Vásárlástól való elállás joga, módja, következményei

Az e pontban foglaltak kizárólag a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő Ügyfeleink (fogyasztó) tekintetében érvényesülnek.

A fogyasztónak minősülő személy a szerződéstől 8 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról a távollevők között kötött szerződésekről a 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet rendelkezik. Az Ügyfél elállási nyilatkozatát a Szolgáltatói adatok között feltüntetett telefonszámon, postai vagy e-mail címen közölheti a Szolgáltatóval. Írásban történő elállás időpontjának az elállás szándékát rögzítő dokumentum elküldésének dátuma tekintendő.

A Bőség Trade Kft. kizárólag, a Bőség Trade Kft.-től vásárolt, sértetlen, eredeti állapotban lévő, nem beépített alkatrészt vesz vissza teljes áron.

Az Ügyfél jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ebben az esetben az Ügyfelet semmilyen költség nem terheli.

Az Ügyfél – a termék kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül, illetve amennyiben a kézhezvétel napjáig rendeléséről az írásos visszaigazolást nem kapta meg, akkor a visszaigazolás kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül, de maximum a kézhezvételt kövező 3 hónapon belül – a szerződéstől indoklás nélkül elállhat. Az elállás joga személyes átvétel esetén is gyakorolható. Az Ügyfél abban az esetben is elállhat a szerződéstől, ha a termék kézhezvételétől számított 3 hónapból már kevesebb mint 8 munkanap van hátra, viszont az írásos visszaigazolást csak ezekben a napokban kapja meg.

Az áru visszaszállításának költségei az Ügyfelet terhelik. Az Ügyfél az elállással érintett terméket utánvétellel nem küldheti vissza a Szolgáltató részére, utánvételes átvételt a Szolgáltató nem teljesít.

A Szolgáltató köteles az Ügyfél által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül visszatéríteni.

Az Ügyfelet a termék visszaszolgáltatásának költségén kívül egyéb költség nem terheli. A Szolgáltató azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

Az Ügyfél nem gyakorolhatja az elálláshoz való jogát amennyiben:

 • olyan termék vásárlása esetén, amelynek az ára pénzpiac gazdálkodó szervezet által nem irányítható ingadozásától függ,
 • olyan termék vásárlása esetén, amely az Ügyfél személyéhez kötött, vagy amelyet az Ügyfél utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza,
 • Felhívjuk a vásárlóink figyelmét, hogy az elállás nem gyakorolható a joggal való visszaélés tilalmába ütköző módon. Ennek megfelelően csak akkor gyakorolhatja jogszerűen elállási jogát, ha a megvásárolt termékeket hiánymentesen juttatja vissza Társaságunkhoz. A teljes vételárat csak valamennyi megrendelt és átvett termék hiánytalan visszaszolgáltatása esetén áll módunkban visszafizetni.
 • Elállási jogát nem gyakorolhatja továbbá akkor, ha a terméknek olyan hibája van, amely a nem rendeltetésszerű használatból, a termék nem szakszervizben történt beszereléséből, a termék megrongálásából, vagy egyébként a termékre káros működéséből erednek.
 • a jogszabályok által meghatározott további esetekben.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

Amennyiben a Szolgáltató azért nem tudja teljesíteni a visszaigazolt megrendelést, mert a rendelt áru nem áll rendelkezésre, haladéktalanul köteles értesíteni Ügyfelet és a kifizetett vételárat haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríteni.

Amennyiben a Szolgáltató nem tudja teljesíteni a megrendelését és az eredetileg megrendelt áru helyett Ügyféllel egyeztetve helyettesítő terméket küld, esetleges elállás során az áru visszaszállításának költségét a Szolgáltató fizeti.

A Szolgáltató nem követelhet az Ügyféltől ellenszolgáltatást, ha olyan terméket értékesít, amelyet korábban az Ügyfél nem rendelt meg.

Ügyfélszolgálatunk rendelkezésre áll minden kérdésben munkaidőben telefonon vagy e-mailben.

Ügyfélszolgálat adatai:

Bőség Trade Kft.
Cím: 3516 Miskolc, Pesti út 124.  munkanapokon 7-15 óráig
ügyfélszolgálati vezető: Spisák Csaba
Telefon/fax: 36/46/555-329         munkanapokon 7-15 óráig
Mobil: 36/70/318-6015
E-Mail: info@bosegtrade.hu

Garancia, jótállási feltételek

A cégünk által forgalmazott, alkatrészekre az itt leírt feltételek mellett jótállást vállalunk, melynek időtartamát a termékinformáció (termék nevére kattintva) tartalmazza.A jótállási időtartam a vásárlás napjával kezdődik.

A garancia kizárólag anyaghibára, illetve a gyártási hibákra visszavezethető meghibásodásokra érvényes.

Egyes alkatrészeket öntapadós címkével látunk el, melyek a beszerzés és az értékesítés (számla, szállítólevél) időpontját (hét/év) tartalmazzák. A címkéket ne távolítsa el, mert az esetleges reklamáció esetén szükségesek az alkatrész beazonosításhoz. A címkék hiánya esetén nem áll módunkban a garanciális vizsgálatot indítani.

Ügyfél kizárólag a Szolgáltató által a termék átvételekor átadott jótállási jegy, vagy a kifizetés igazolására kiállított számla bemutatása, illetve átadása és a honlapunkról letölthető garanciális bejelentő lap hiánytalan kitöltése esetén jogosult jótálláshoz fűződő jogainak érvényesítésére. Ügyfélnek a vásárlás tényét minden kétséget kizáróan igazolnia kell. Az eredeti számlát nem áll módunkban pótolni, ezért kérjük, hogy azt gondosan őrizze meg.

Amennyiben a kiszállított termékkel kapcsolatban a jótállás ideje alatt garanciálisnak vélt probléma merül fel, azt késedelem nélkül (maximum 3 munkanap) jelezni kell írásban a Szolgáltató felé, és a hibásnak vélt terméket saját költségén, a lehető legrövidebb időn belül, de maximum a bejelentést követő 5 munkanapon belül el kell juttatni a Szolgáltató posta címére.

A termék javítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a szervizben töltött idővel. Kivétel, ha a szerviz hibát nem talált, vagy a meghibásodást a szakszerűtlen kezelés okozta.

A termék cseréje esetén a jótállás időtartama a kicserélt termék tekintetében újra kezdődik.

A jótállási felelősséget kizáró feltételek:

 • Az alkatrész meghibásodását másik hibásan működő alkatrész okozta
 • Az alkatrész meghibásodását elszennyeződött levegő, hidraulika vagy egyéb rendszer okozta.
 • Szakszerűtlen javítás a garanciális időn belül.
 • Helytelen szállítás, tárolás, erőszakos külső behatás, külső kábel szakadás, elemi csapás (pl.: villámcsapás) okozta rongálódás.
 • Egyértelmű külső fizikai behatás.
 • Hiányzó számla.
 • A garancia időn belül nem garanciális márkaszerviz által szétszerelt vagy javított alkatrészek.
 • Nem szakszervizben történt beépítés. A szakszervizben történt beépítést a szakszerviz által kiállított számlával igazolni kell.

Panaszkezelés

ABőség Trade Kft. munkatársai mindenkor betartják az árukereskedelem tisztességes etikai normáit. Bármilyen felmerülő probléma esetén az Ügyfelek érdekeinek maximális figyelembevételével járunk el.

Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzük.

Írásbeli, vagy szóbeli panaszát a következő elérhetőségeink egyikén a Bőség Trade Kft.-hez, illetve a következő hatóságokhoz nyújthatja be:

Bőség Trade Kft.
Cím: 3516 Miskolc, Pesti út 124.  munkanapokon 7-15 óráig
ügyfélszolgálati vezető: Spisák Csaba
Telefon/fax: 36 46/555-329         munkanapokon 7-15 óráig
Mobil: 36 70/318-6015
E-Mail: webshop@bosegtrade.hu
Kötelező válaszadási idő faxon/e-mailen beérkezett megkeresésekre: 2 munkanap

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: 46/501-091, 501-870
Fax száma: 46/501-099
Név: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
Cím: 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12.
Telefonszám: 36 46/506 071
Telefax: 36 46/506 072
E-mail: fogyved_emf_miskolc@nfh.hu.

Miskolc Város Polgármesteri Hivatal Jegyzője
Cím: 3525 Miskolc, Városház tér 8.
Telefonszám:  36 46/512-709
E-mail: jegyzo@miskolcph.hu

Szerzői jogok

A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

Egyéb rendelkezések

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot egyoldalúan módosítsa. A módosításról a felhasználó előzetes értesítést kap. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a rendelés, vagy ajánlat elküldése előtt át kell, hogy olvassa, illetve –amennyiben egyetért azzal - el kell fogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat. Ellenkező esetben nem lehetséges rendelés, illetve ajánlatkérés elküldése.


Adatvédelmi nyilatkozat

Az adatkezelő megnevezése

Név: Bőség Trade Kft.
Cím: 3516 Miskolc, Pesti út 124.
Telefon/fax: 36/46/555-329
E-Mail:webshop@bosegtrade.hu
Adatkezelési nyilvántartási szám:

A kezelt személyes adatok köre

A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

felhasználónév, jelszó, saját e-mail cím, számlázási cím (számlázási név, irányítószám, település, utcanév, házszám), szállítási cím (szállítási név, irányítószám, település, utcanév, házszám), telefonszám.

Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az adatkezelésre a www.bosegtrade.hu weboldalon található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

Az adatkezelés célja a weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személy vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény kötelező erővel ettől eltérően nem rendelkezik - kizárólag a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A Felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről, a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

Az adatkezelés időtartama

A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció Felhasználó általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzített esetben és módon kerülhet sor.

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától 1 évig tárolja.

A Szolgáltató a rendelkezésére bocsájtott adatokat jóhiszeműen és csak a vásárlással kapcsolatos ügyintézés során használja fel. Harmadik fél részére nem adja ki azokat.

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A számviteli törvény által meghatározott adatokat az adatkezelő a törvényi előírásoknak megfelelő ideig tárolja. A regisztráció során megadott, számviteli törvény hatálya alá nem tartozó egyéb adatokat a Felhasználó kérésére, a Szolgáltató törli.

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített vagy időközben megváltozott adatainak módosítását vagy azok törlését kérni a Saját adatok menüpontban. Szolgáltató a törlési kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató, illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. Az informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót vehet igénybe, mely szereplők adatkezelési gyakorlatáért Szolgáltató nem felelős.

Az adatfeldolgozók köre a következőkben felsorolt cégekre terjed ki:

VECTOR Üzleti Információs Fejlesztő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Cím: 6000 KECSKEMÉT, Sörház u. 7.
Telefon: 36 76 507-206

TopL Bt.
Cím: 3530 Miskolc Corvin út 7. 1/3
Telefon: 36 46 505-054

Palotás Tibor EV.
Cím: 3712 Sajósenye Széchenyi út 5.
Telefon: 36 70 778-0035

A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek:

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Bőség Trade Kft.
Cím: 3516 Miskolc, Pesti út 124.
ügyfélszolgálati vezető: Spisák Csaba
Telefon/fax: 36/46/555-329
Mobil: 36/70/318-6015
E-Mail:webshop@bosegtrade.hu

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel, illetve észrevételeivel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a fent elérhetőségeken keresztül.

A Felhasználó az Infotv.,valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

E-mail címek használata

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásának jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel e-mail küldésére.

Az e-mail címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére. Az ilyen "értesítési listáról" nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A Felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről, a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

Egyéb rendelkezések

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

Elfogadom

Kosár

A kosár üres.